Писање назива једног вируса

Појава смртоносног вируса у Кини прати се с великом пажњом у свету и у Србији. Уочили смо да се назив тог вируса пише на различите начине у српским средствима информисања. Одбор за стандардизацију српског језика је зато дао мишљење како би било најприхватљивије његово писање у српском језику. То мишљење упутио је једном броју средстава информисања, а овде га даје како би целокупна јавност била информисана.

Ових дана у Кини се појавио вирус, који се шири и изван њених граница, па се о њему говори и пише у целом свету, и код нас. Наша средства пишу различито, најчешће као једну реч: коронавирус, као две речи: корона вирус, а било је идеја и да се пише с цртицом: корона-вирус. Из неких информативних кућа су нам се обраћали с питањем како би било исправно да се пише.

Одбор за стандардизацију српског језика је о томе донео следеће мишљење.

У складу са начином писања у српском језику најисправније је писати: вирус корона, дакле, тако што се атрибутив вирус пише на првом месту.

Наиме, ова конструкција у српском језику потпада под атрибутивне конструкције, а у њима шири појам долази испред ужег, као на пример: професор Петровић, река Морава, крушка оскоруша, дрво орах, лекар специјалиста, болест туберкулоза, бактерија стафилокока, ветар разви горац и сл. Правило је да у свим таквим конструкцијама (синтагмама) шири појам долази испред ужег. Како је корона само тип вируса, нормално је да се по датом правилу пише вирус корона.

Под утицајем енглеског језика све чешће се сусрећу примери с обрнутим редоследом, нпр.: Дунав станица, Сава центар и др., па тај модел продире у новине. Тако се може прочитати и корона вирус, кад је прва реч непроменљива.

Треба, међутим, нагаласити да је, с обзиром на систем српскога језика, најисправнији облик писања: вирус корона.

Председник Одбора
Проф. др Срето Танасић, 
дописни члан АНУРС