О Одбору

Одбор за стандардизацију српског језика  основан је 12. децембра 1997. годинe „полазећи од потребе за  обједињавањем стручњака за српски језик и институција које се научно баве српским језиком  на целокупном његовом  говорном простору, као и од потребе за језичким планирањем које би водило адекватној језичкој политици и пракси,  нарочито нужној у новим државним приликама и новонастајућим међународним околностима“. Оснивачи Одбора су Српска академија наука и уметности, Црногорска академија наука и умјетности  и Академија наука и умјетности Републике Српске, Матица српска и Институт за српски језик САНУ, филолошки/ филозофски факултети из Србије (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Приштина / Косовска Митровица), Републике Српске (Бања Лука и Српско/Источно Сарајево) и Црне Горе (Никшић) на којим се студира српски језик, те Српска књижевна задруга.

Одбор доноси одлуке које се упућују оснивачима и јавности у виду ставова или закључака, односно мишљења или препорука. ОдлукеОдбора јесу интерни називи његових докумената који следе иза добро промишљених и обрађених језичких ситница и крупних деоница језичке стандардности а јавности се упућују као савети, препоруке, реаговања, исправке, ставови, закључци, налази, гледишта, мишљења и сл., готово увек с одговарајућим образложењима. Први председник Одбора био је академик Павле Ивић до 1999, затим академик Милка Ивић до 2001, академик Иван Клајн до 2017, проф. др Срето Танасић од 12. 12. 2017.

Више о двадесетогодишњем раду Одбора можете прочитати овде.