Комисије Одбора за стандардизацију

1.Комисија за фонологију

Проф. др Јелица Јокановић Михајлов (председник)

2. Комисија за морфологију и творбу речи

Проф. др Живојин Станојчић (председник)

3. Комисија за синтаксу

Проф. др Миливој Алановић (председник)

4. Комисија за лексикологију и лексикографију

Проф. др Рада Стијовић (председник)

5. Комисија за праћење и истраживање правописне проблематике

Проф. др Мато Пижурица (председник)

6. Комисија за историју језичког стандарда

Академик Слободан Реметић (председник)

7. Комисија за односе с јавношћу и решавање неодложних питања

Проф. др Срето Танасић (председник)

8. Комисија за стандардни језик у школству, администрацији, издаваштву и јавним гласилима

Проф. др Вељко Брборић (председник)

9. Комисија за корпус

Проф. др Душко Витас (председник)