Oчување и неговање српског језика

Чланови Одбора за стандардизацију

Академик Предраг Пипер

Проф. др Срето Танасић (председник)

Проф. др Вељко Брборић (потпредседник Одбора)

Академик Бранислав Остојић

Академик Слободан Реметић

Академик Иван Клајн

Академик Милорад Радовановић

Проф. др Мирослав Николић

Др Владан Јовановић, виши научни сарадник

Проф. др Милорад Дешић

Проф. др Душка Кликовац

Проф. др Драгољуб Петровић

Проф. др Мато Пижурица

Проф. др Софија Милорадовић

Проф. др Слободан Марјановић

Проф. др Јелица Стојановић

Проф. др Милош Ковачевић

Доц. др Драгомир Козомара

Чланови Одбора за стандардизацију српског језика од оснивања су били и:

Академик Павле Ивић

Академик Милка Ивић

Мр Бранислав Брборић

Академик Новица Петковић

Проф. др Драго Ћупић

Проф. др Егон Фекете

Проф. др Јован Јерковић

Проф. др Милан Драгичевић

Проф. др Даринка Гортан Премк

Проф. др Маринко Божовић

Проф. др Живојин Станојчић