Нови прилози правопису српског језика 2

У септембру 2022. је изашла публикација Нови прилози правопису 2, зборник радова с Научног скупа „Актуелна питања српског правописа“, који је одржан 23. октобра 2021. у организацији Одбора за стандардизацију српског језика и Матице Српске на Филолошком факултету у Београду. Издавачи зборника су Матица српска из Новог Сада и Одбор за стандардизацију српског језика, а за штампу приредили професори Вељко Брборић и Исидора Бјелаковић.

Зборник садржи двадесет радова у којим аутори разматрају поједина питања правописа с намером да укажу на евентуална слаба решења српског правописа и предложе нова утемељенија. Заједно са Новим прилозима српског језика из 2019. овај зборник ће послужити редакторима Правописа српскога језика да његово будуће издање има критеријално утемељенију, а тиме и стабилнију правописну норму.