АКЦИОНАРСКО, ДЕОНИЧКО ИЛИ ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО

Компанија Дунав осигурање а. д. обратила се Одбору за стандардизацију српског језика с молбом — коју је потписао Лука Мачкић, потпредседник Компаније — да се Одбор определи између три истозначна израза за исти појам укојем је носећа реч друштво, док су атрибути различити (акционарско, деоничко, деоничарско).Ево садржаја те писмене молбе, пропраћене констатацијом да се „у свету, по правилу, користи један израз“ за тај „правни и економски појам“:

„С обзиром на то да се у пракси користе различити језички изрази за исти економски и правни појам, молимо вас да нам одговорите који је истозначни израз, с језичког становишта, исправно користити у јавном животу: акционарско друштво, деоничко друштво или деоничарско друштво.“

Препоруку Одбора, чије је образложење припремио проф. др Иван Клајн, није било тешко дати. Тежи ће бити следећи корак — да се препорука отелотвори у законским актима и другим прописима. Одбор ће покушати да то постигне не само њеним објављивањем у стручним часописима и (другим) јавним гласилима него и директним обраћањем републичким секретаријатима за законодавство у Југославији, Србији, Црној Гори и Српској.

Верујемо да ће Компанија Дунав осигурање међу првима исправити своју скраћеницу а. д. тако да нова скраћеница гласи д. д.

Ево сада сасвим кратке препоруке и њеног сажетог образложења:

Од три истозначна израза у јавном оптицају најпогоднијим се може сматрати израз деоничарско друштво.

Образложење

Латинизам actio, onis (наше акција)раширио се по свим европским језицима у основном значењу „радња, делатност“. Значење „удео у неком привредном или банкарском предузећу; документ о таквом уделу“ — јавило се најпре у холандском (aktiе), почетком ХVIII века. Одатле се пренело у немачки (који и данас разликује Aktiе уфинансијском од Aktion у основном значењу) и у француски (action уоба значења). У француском је настала изведеница actionnairе,одакле немачко Aktionär и наше акционар (ређе акционер).Ми смо, као што често бива, речи акција и акционар примили у позајмљеном облику, али и у преведеном као деоница (ијек. дионица),односно деоничар (дионичар).Речници бележе и удеоница, удеоничар,али су ти облици данас углавном изашли из употребе. Може се сматрати да је деоница сасвим прикладан преводни еквивалент за акцију,пошто нема опасности од бркања с другим значењима исте речи (деоница пута, деоница инструмента у оркестру).

Предузеће (друштво, компанија) које издаје акције у француском се назива société pеr actions (данас је чешћи израз société anonymе),у немачком Aktiеngеsеllschaft. У Хрватској су својевремено та два израза дословно преведена као дионичко друштво.У Србији, Црној Гори и другде, усвојени израз није гласио *акцијско друштво (будући да придев од именице акција није био уобичајен, а није ни данас) нити *друштво за акције (што би било гломазно), него акционарско друштво (скраћеница а. д.), према чему се јавио и чисто преводни облик деоничарско друштво (скраћеница д. д.). Друштво је, дакле, названо по својим члановима, што је сасвим логично, јер деонице претпостављају постојање деоничара и обрнуто.

Сва три термина поменута у писму, према томе, могу се сматрати правилним. Ипак, имајући у виду да је деоничко друштво у Србији мање распрострањен облик и да остаје усамљен у односу на друга два, међусобно еквивалентна израза, не би било оправдано дати му предност. У пару акционарско друштво — деоничарско [дионичарско] друштво,опет, предност треба дати облику који је састављен од чисто домаћих корена. Отуда, пошто је у употреби пожељно усталити један израз, то је синтагма — деоничарско друштво,са скраћеницом д. д. Овакво писање скраћенице — малим словом с тачком — чини се најправилнијим, будући да није посреди назив установе (чија би се скраћеница писала верзалом без тачке, као нпр. ЈАТ, БИГЗ и сл.), него синтагма с вредношћу заједничке именице.