ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА СИНТАКСУ

На седници Комисије за синтаксу Одбора за стандардизацију српског језика од 5. новембра 1998. године, којој су присуствовали сви њени чланови, једногласно је одлучено да се Одбору за стандардизацију српског језика предложи да донесе закључак о упућивању писма Филозофском факултету у Српском Сарајеву у којем ће се изложити следећи став према изјавама представника тог факултета у Одбору:

У штампи је проф. др Милош Ковачевић, члан Одбора за стандардизацију српског језика, изјавио да је наш и његов Одбор, у ствари, „Одбор за сатанизацију српског народа“, односно „Одбор за сатанизацију српског језика“. Било је то у листу Демократија од 17. 9. 1998, стр. 9, и од 18. 9. 1998, стр. 8, у текстовима: „Раскид с подаништвом српске језичке науке“ (при чему је у наслову тог текста синтагма српска језичка наука дата под наводницима) и „Србље је чувало илирски језик“. Та два текста сачињавају Реаговање Одбора за информисање Светског сабора Срба на Саопштење Одбора за стандардизацију српског језика поводом Слова о српском језику. Текст реаговања налази се у прилогу.

Одбор за стандардизацију српског језика моли Филозофски факултет у Српском Сарајеву да се изјасни о томе да ли његов представник у Одбору, који наш и свој Одбор назива „одбором за сатанизацију српског народа“ и „одбором за сатанизацију српског језика“, може доприносити раду Одбора и неопходној сарадњи с колегама на томе дугорочном и драгоценом послу. Осим тога, посреди је и питање моралне одрживости таквог понашања, које би изискивало подношење оставке на чланство у Одбору, макар и без извињења. Одбор је на својој другој седници, одржаној 4. децембра 1998. године, размотрио и прихватио предлог Комисије за синтаксу, који му је достављен као прилог записнику с друге седнице те комисије, одржане 5. новембра 1998. године.