Списи Одбора за стандардизацију српског језика XIX–XXI

Book Cover: Списи Одбора за стандардизацију српског језика XIX–XXI
ИздањеМеки повез
ISBN: 978-86-81130-07-0
Страница: 382

Ево нове књиге „Списи Одбора за стандардизацију српског језика”. Претходна је изашла 2021, а она испред ње има на корицама годину 2018. Дакле, скратили смо рок излажења књига. Има материјала да бисмо могли да објављујемо сваке године књигу, као што је то било на почетку. Надамо се да ћемо имати и снаге за то. Одбор
је и покренуо ову публикацију вођен жељом да она прати његов рад свјестан да ће сваки објављени податак и изворни докуменат у будућности добијати на значају. Интересовање за Списе говори о оправданости њиховог објављивања. Вјерујем да ће они с временом добијати на значају као аутентично свједочанство о српском језику у једном преломном времену. Између ове и претходне књиге Списа Одбор за стандардизацију српског језика обиљежио је значајан јубилеј – 25. година од оснивања. Тим поводом, 12. 12. 2022. године – датум када је 1997. године одржана оснивачка скупштина Одбора – одржана је свечана и радна скупштина Одбора. Одлучили смо да она буде прије свега радног карактера. Послије свечаног дијела скупштине, прочитано је пет реферата из дјелокруга рада Одбора, у којем су аутори изнијели нека своја гледишта на питања из домена језичке политике и језичког планирања, сарадње итд. Те реферате доносимо у овој књизи Списа. Цијенећи укупан допринос Одбора за стандардизацију српског језика у протеклих 25 година у области стандардизације српског језика и његовања српске језичке културе и ћириличког писма, као и залагање за враћање статуса српском језику у друштву, какав имају и други национални језици, Матица српска му је 18. децембра 2023. године уручила Повељу за неговање српске језичке културе за 2022. годину. Ову повељу Одбору схватамо као признање свим оним лингвистима и другим културним радницима око Одбора који су улагали своја знања и труд у остварење циљева и задатака с којим је Одбор и основан, али и као снажан подстицај најширој српској културној јавности да његује српски језик и ћирилицу и подиже свијест о значају српског језика и ћирилице на цјелокупном српском националном и језичком простору као једном од темељних знакова српског националног и културног идентиета, па и суверенитета.

Списи Одбора за стандардизацију српског језика имају већ устаљену структуру, тако да ни ова књига у том погледу није другачија – ако се изузме поглавље са рефератима са јубиларне скупштине Одбора. У оквиру појединих рубрика могу се наћи неке незнатније новине, које је сама природа сабраних материјала условила. Овдје бих само скренуо пажњу наших читалаца да доносимо и простране закључке из зборника радова Положај српског језика у савременом друштву (изазови, проблеми, решења), Нови Сад: Матица српска – Београд: Одбор за стандардизацију српског језика, 2021, са округлог стола који је одржан убрзо по усвајању погубног и противуставног Закона о родној равноправности. У тим закључцима је не само из језичке перспективе показано у чему је све неприхватљив тај несрећни закон. Ни распоред рубрика и грађе нити њихов обим не говоре о нашем вредновању; све што уђе у књигу биће драгоцјено свједочанство о Одбору и времену кроз које се он пробијао са идејом да се српском језику и његовом писму врати достојанство. У неком будућем времену многима ће бити тешко повјеровати с каквим смо се унутрашњим и спољним отпорима морали борити за нешто што је у уређеним друштвима нормално: да статус српског језика са својим писмом ћирилицом добије мјесто какав треба да има као национални језик. Није нам познато да је такав отпор пружан кад је посриједи неки други европски језик. И, ето у вријеме кад се говори о нужности правног уређења нашег друштва пружају се такви отпори законском уређењу језичке проблематике, док се озакоњује разарање српског језика и на њему засноване српске културе. Свједочанства уз поменуте закључке наћи
ће се и у овој књизи Списа.

Одбор за стандардизацију српског језика ће наставити да ради на остварењу задатака с којим је и основан. Послије многих година залагања Одбора и великих отпора, у  септембру 2021. године донесен је Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма. Иако не можемо бити у потпуности задовољни њиме, то ипак значи велики напредак. У 2023. години основан је и почео с радом Савет за српски језик при Влади Републике Србије. Он је основан управо у складу са поменутим законом о језику и писму из 2021. године и у њему натполовичну већину представљају чланови које је предложио Одбор. Све ово може бити од помоћи у нашем залагању за статус српског језика и ћирилице.

Срето З. Танасић,
председник Одбора