Насловна страна

Одбор за стандардизацију српског језика  основан је 12. децембра 1997. годинe „полазећи од потребе за  обједињавањем стручњака за српски језик и институција које се научно баве српским језиком  на целокупном његовом  говорном простору, као и од потребе за језичким планирањем које би водило адекватној језичкој политици и пракси,  нарочито нужној у новим државним приликама и новонастајућим међународним околностима“. Оснивачи Одбора су Српска академија наука и уметности, Црногорска академија наука и умјетности  и Академија наука и умјетности Републике Српске, Матица српска и Институт за српски језик САНУ, филолошки/ филозофски факултети из Србије (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Приштина / Косовска Митровица), Републике Српске (Бања Лука и Српско/Источно Сарајево) и Црне Горе (Никшић) на којим се студира српски језик, те Српска књижевна задруга